Начало / Новини / Календар / Конференция „ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INTELLIGENCE VS. ETHICS“

Конферентна зала, Ректорат

Софийският университет “Св. Климент Охридски” съвместно с Института по отбрана и международна сигурност (DISI) и Военната академия “Г. С. Раковски” организират конференция по изкуствен интелект на тема: „ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INTELLIGENCE VS. ETHICS“. Събитието ще се проведе на 25 април 2019 г. от 10:00 часа в Нова конферентна зала (Огледалната зала) в Ректората на Софийския университет. Партньори са и Институтът по публични политики и Асоциация „Български градове и региони“. Конференцията ще бъде открита от европейския комисар по цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел.

През последната година Европейският съюз пое курс към ускорено развитие на цифровизацията, високите технологии и системите с изкуствен интелект (AI). До средата на 2019 година държавите-членки на ЕС трябва да предложат свои национални стратегии за развитие на Изкуствения интелект. Един от дискутираните аспекти е етичното измерение на неговото развитие и прилагане в съвременните технологии.

Широката общественост все повече се интересува от проблема за евентуалните заплахи, които изкуственият интелект би могъл да създаде за хората и човечеството, и ефекта, който би имал върху ежедневието ни в области като науката и медицината, автономните автомобили, безпилотните системи и оръжията на бъдещето.

Избраният панел от лектори и експерти в области като етиката, теорията на игрите, отбраната и сигурността, икономиката и изкуствения интелект ще инициира дискусия, която би представлявала интерес както от академична и бизнес перспектива, така и от перспективата на държавата и нейното управление.

Събитието е част от инициативата на DISI „Форум на младите лидери“ и е насочено към млади професионалисти до 35-годишна възраст. То е продължение на темите, дискутирани в провелата се на 28 ноември 2018 г. във Военната академия конференция „Бъдещи предизвикателства пред икономиката, отбраната и сигурността“. За второто полугодие на 2019 година е планирано и следващото събитие с работно заглавие: „Приложения на изкуствения интелект: автономни операции в цифровата флота“.

Поредицата ще обхване в разрез и трите домейна: земя, въздух и море, а така също ще засегне и области като критичната инфраструктура, антитероризма, разузнаването и националната сигурност, единната европейска отбрана и отбранителната индустрия.

Програма на конференцията.