Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / 2009

   
2009

ПРЕДГОВОР

През 2009 г. се честват осемдесет години от организираната спортна дейност в Софийския университет. В началото с няколко основни спорта, сега в Университета се практикуват над 20 спортни дисциплини, интересни и желани за младите хора: аеробика, спортно катерене, джудо, самоотбрана за жени, модерни танци, акробатичен рокендрол, йога, каланетика, корфбол, фитнес и други.

За този дълъг период Катедра „Спорт”, по-късно Университетски спортен център, а днес Департамент по спорт на СУ ”Св. Климент Охридски”, са постигнали значителни спортни успехи както на студентско, така и на държавно и международно равнище. Но сега съм радостен да отбележа и възхода в областта на научните изследвания. Значителна роля в този аспект изиграва редакционната колегия на Годишника на Департамента по спорт. Макар и с известно закъснение той излиза в юбилейната за Департамента година – 80 години спорт в Алма Матер.

В годишника се обсъждат разностранни проблеми свързани с историята и развитието на спорта в Университета, съвременната учебна и методическа работа със студентите, педагогическото взаимодействие с деца в предучилищна възраст, спортно усъвършенстване с представителните отбори на Университета и елитните състезатели по света и у нас и в областта на теорията, методиката и организацията на физическото възпитание и спорт. Прави впечатление и широкият обхват на въпросите, които се поставят и които надхвърлят университетските проблеми и се пренасят към най-големия форум на спортната теория и практика – Олимпийските игри.

Пожелавам успех на редакционната колегия и на всички колеги в научно-изследователската работа.

Доц.д-р Eмил Прокопов,
Директор на Департамента по спорт

Коментари

Влезте за да коментирате.