Начало / Новини / Конкурси / Архив / Международна награда на Франкофонията за млади учени

   

Срок за кандидатстване: 12 ноември 2018 г.

 

novo logo-auf-jpg-2008-08-rvb

 

Наградата на Франкофонията за млади учени има за цел да отличи 4ма изследователи, осъществили значим пробив и придобили научно признание в рамките на франкофонското научно пространство.

Наградите се присъждат в области:

Наука и технологии и Социални и хуманитерни науки

Кандидатите трябва :

  • Да притежават докторска степен (прилага се копие от дипломата или протокола от защитата);
  • Да са на не повече от 40 години в момента на приключване на конкурса (12 ноември 2018г.);
  • Да представят обемна и иновативна изследователска дейност;
  • Да са част от висши учебни заведения, членуващи в Университетската агенция на Франкофонията (УАФ). https://www.auf.org/les_membres/nosmembres/?pays%5B0%5D=BG

 

Процедурата по оценка на кандидатурите и избор на лауреатите се извършва под надзора на Научния съвет на УАФ.

Всеки лауреат ще получи подпомагане в размер на 5 000 евро през 2019 година.

Последен срок за подаване на документи - 12 номеври 2018г.

 

Цялата необходима информация за конкурса, правилата за участие и формуляр можете да немерите на сайта на УАФ:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-neuvieme-edition-prix-de-francophonie-jeunes-chercheurs/