Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Трета работна среща “Advanced Materials”, H2020 Materials Networking проект, 11-14 септември, Дюни, България

   

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, беше проведена Трета работна среща “Advanced Materials“ от 11 до 14 септември, 2018 г. в курорта Дюни, България. В нея взеха участие с научни доклади и презентации учени от всички четири партньорски организации на проекта - Факултета по химия и фармация на СУ ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Университета в Кеймбридж, Великобритания, Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

1

Снимка на участниците в Третата работна среща “Advanced Materials“, проведена от 11 до 14 септември, 2018 г. в курорта Дюни, България

 

В срещата взеха участие и учени от други научно-изследователски организации като Българска академия на науките, Университет „Queen Mary“, Лондон, Великобритания, Университета в Южна Австралия, Мейсън Лейк, Австралия, Институт по химия, Скопие, Македония, Университета в Мелбърн, Австралия, Университета във Вагенинген, Холандия и University College, Лондон, Великобритания.

Изследователските теми, представени на Работната среща обхващат широк спектър от научни области, свързани с модерните материали като горивни клетки, катализ, интелигентни материали и др. На семинара бяха представени 1 пленарна лекция, 33 устни доклада и 14 кратки презентации. Пленарният лектор проф. Константин Нейман от Университета в Барселона изнесе лекция на тема “Density-functional modelling of nanocomposite materials for catalysis and new energy technologies”. Кратките презентации дадоха възможност за младите изследователи от всички партньорски организации да представят своите научни изследвания.

2

Работната среща завърши със заседание на Комитета за наблюдение на проекта, което се проведе на 14 септевмри, 2018 г. На него беше обсъдено как се изпълняват дейностите по проекта, а също така бе очертан и обсъден план за дейностите, предвидени за осъществяване в последната година от проекта.

Повече информация за проекта и за проведената Работна среща може да бъде намерена на сайта на проекта www.materialsnetworking.eu.

Програмата за 3-тата Работна среща “Advanced Materials“ може да бъде намерена тук .

 

Проектът “Materials Networking” е финансиран по програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 по споразумение за финансиране No 692146.