Начало / Новини / Календар / Лекции по програма „Еразъм +“ във Факултета по славянски филологии: проф. Ирина Белобровцева от Талинския университет

Ректорат

На 15, 16 и 18 май 2018 г. проф. дфн Ирина Белобровцева (Институт за хуманитарни науки, Талински университет, Естония) гостува на катедрата по руска литература към Факултета по славянски филологии. Тя ще изнесе лекции по програма „Еразъм +“ във Факултета по славянски филологии, както следва:

15.05.2018 г., вторник, 12.30 ч., Заседателна зала № 1, Ректорат

Литература русской эмиграции первой волны: от реализма к экзистенциализму

16.05.2018 г., сряда, 14.30 ч., 124 ауд., Ректорат

Михаил Булгаков как оправдание советской литературы

18.05.2018 г., петък, 18.00 ч., 124 ауд., Ректорат

Эстония между Востоком и Западом (парадигмы "свой", "другой", "чужой", "враг" в культурах Эстонии)

Проф. Ирина Белобровцева завършва специалност „Руска филология“ в Тартуския държавен университет. Нейни преподаватели и научни наставници са професорите Юрий Лотман и Зара Минц. Като студентка проявява интерес към рускоезичната литература от съветския период. Магистърската ѝ теза е посветена на Булгаковия „Театрален роман“. Постъпва на работа в Талинския педагогически институт през 1971 г., където под ръководството на Ю. Лотман подготвя дисертация за С. М. Айзенщайн и съветската литература от 20-те – 30-те години на ХХ век. През 1975 г. Белобровцева е обявена за „антисъветски елемент“ и е принудена да прекъсне научната си кариера за 11 години. Забранено ѝ е да защити написаната дисертация, а в търсене на работа преподава естонски език в начално училище, по-късно – руски език в Семипалатинския педагогически институт в Казахстан.

През 1986 г., благодарение на „перестройката“, възстановява преподавателската си дейност в Талинския педагогически институт (от 2004 г. – Талински университет). Защитава през 1990 г. в Московския държавен педагогически университет дисертация за доктор по филология на тема: „Художествените търсения на В. Маяковски и групата ЛЕФ: Литература и кино“. Дисертацията ѝ за доктор на филологическите науки: „Романът на М. Булгаков Майстора и Маргарита: конструктивни принципи на организация на текста“ е защитена през 1997 г. в Тартуския университет.

И. Белобровцева е автор на повече от 200 научни публикации, между които 5 книги и над 10 учебника. За книгата си „Роман Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Комментарий“ (Москва: Книжный клуб 36.6, 2007) през 2010 г. е удостоена с Държавната награда за наука на Република Естония. Ръководи различни проекти, най-новият от които е „Естония между Изтока и Запада: парадигмата ‘свой’-‘друг’-‘чужд’-‘враг’“ (2014–2019), финансиран от Естонската научна агенция.