Начало / Новини / Календар / Докторантски семинар "Ден на докторанта"

Зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул. „Московска“ 49)

На 18 май 2018 г. от 10 часа в зала 29 на ФЖМК ще се проведе докторантският семинар „Ден на докторанта“, организиран от катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация. Форумът е създаден по идея на проф. д-р Здравка Константинова и се организира под нейно ръководство вече в десет издания за периода от 2013 – 2018 г. Възможността за конферентно участие, сравняване на научното развитие спрямо това на другите докторанти, оценките и препоръките на преподавателите и научните ръководители се оказват положителен стимул за повечето докторанти и спомагат за успешното реализиране на техните докторски дисертации. Отворената, отговорна и благоприятна среда за научен обмен, както и формата на дискусиите позволяват докторантите да съизмерят своето развитие, да получат компетентни съвети от преподавателите в катедрата, да изградят важни умения за участие в научни конференции и да обменят научен и социален опит.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".