Начало / Новини / Календар / Тридесет и четвърти Кирило-Методиевски четения 2018 г.

Заседателна зала 2, Ректорат

На 10 май от 10.00 часа в Заседателна зала 2 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за тридесет и четвърти път ще се проведат традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедра „Кирилометодиевистика” към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са в памет на отишлата си наскоро изтъкната палеославистка доц. д-р Елена Коцева. В събитието ще участват с доклади учени от страната и чужбина.

В края на конферентния ден в 18.00 часа в Клуб-ресторант „Яйцето“ ще бъдат представени две издания, подготвени от членове на катедрата: монографията на гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“ и сборникът „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението му“ (съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и проф. д.ф.н. Татяна Славова).

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Организатор на събитието е Катедра „Кирилометодиевистика” на Факултета по славянски филологии.

ПРОГРАМА