Начало / Новини / Календар / Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“

Конферентната зала, Ректорат

На 28 май 2018 г. в Конферентната зала на Софийския университет ще се проведе Полско-българската научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“. Конференцията се организира от Полския институт в София, Факултета по педагогика и Държавната агенция за закрила на детето. Тя се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Официални гости на събитието ще бъдат ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков, посланикът на Република Полша в България Кшищоф Краевски, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на Полския институт в София Ярослав Годун и деканът на Факултета по педагогика. проф. д-р Бончо Господинов. Модератор на събитието ще бъде проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

По време на научния форум ще бъдат обсъдени правата на детето в глобализираното съвремие – между индивидуалността/уникалността и равенството; перспективите на омбудсмана по правата на детето; правата на детето в делото на Ирена Сендлер; исторически аспекти на закрилата на децата в България; правата на детето в контекста на гражданското образование; делото на Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството и предтеча на правата на детето. Студенти-педагози ще представят своята гледна точка по темата.

Лектори на форума ще бъдат Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша; проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава; проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава; проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава, дългогодишен преподавател във Варшавския университет; проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – преподавател и заместник-декан на Факултета по педагогика към Софийския универистет „Св. Климент Охридски“; преподавателите от Факултета по педагогика проф. дпн Албена Чавдарова, доц. д-р Лиляна Стракова, ас.д-р Даниела Рачева и ас. д-р Йорданка Николова.

Програма