Начало / Новини / Новини и събития / Изложба „Думи“ на проф. Бисера Вълева

   
Изложба „Думи“ на проф. Бисера Вълева

На 18 декември 2017 г. в столичната галерия „София Прес” беше открита изложбата „Думи“, живопис и рисунки, от проекта „АРТикулации – визуални хроники“. Това е завършващата експозиция на ръководителя на проекта проф. д-р Бисера Вълева, който се реализира от катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Университета.

Изложбата е опит за визуално материализиране на думите, емоцията, съмненията, отношенията, пътищата или затворените пространства в поезията на Виолета Христова. В експозицията равнопоставено присъстват хартията, като основен носител на текст и рисунки, и работи, изпълнени в класическа маслена техника. Фигуративните рисунки са обединени във форма на диптих и полиптих като голямоформатни колажи. Те подкрепят поетичната философия в подбраните текстове на Виолета Христова и допълват маслените работи на Бисера Вълева. В тях съзнателно е търсен едновременният контраст в наслагването на фината чувствителност на стиховете върху едроструктурната канава на платното.

3

Показаните работи не са буквална илюстрация, а са по-скоро сближаване („сдобряване“) с думи между поетичната и артистична емоционалност на авторките. Небе на настъпваща есен, балансиране в сламена стая, недочакан сняг, са част от посоките в живописната интерпретация. Думите и редовете присъстват индиректно, но без тях работите трудно биха били разчетени. В разказаните истории става размиването на границите между желанията и сбъдването, между материалността (като живописни слоеве) и мимолетността на очакването. В рисунките се съчетават материали „запечатващи“ преходността – колаж, въглен, пастел...Защото, макар и не винаги ангелът да е разпознаваем, мимикрирал в черен гарван или бяла котка, текстът и рисунките правят опит, очаквайки снегът да завали, да открият спасение в думите.

1-1
2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4