Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. Петя Панайотова

   

 

Длъжност

 

 

  • Преподавател

 

Области на научен интерес

 

 

  • Философия на образованието, методика на обучение по философия, методика на обучението по японски език, крос-културен подход, разработване на учебно съдържание, личностно развитие

 

Преподавателска дейност

 

  • Философия на образованието,
  • Методика на обучение по философия и гражданско образование,
  • Образование и общество,
  • Педагогика,
  • Подготовка на кадри за образованието за възрастни

Изследователска работа

 

 

 

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

Избрани публикации

 

  • Рашева-Мерджанова, Я., Петя Панайотова. Помагало за личностно развитие по Философия за 8.клас. изд. Екстрем, 2017, София.
  • Рашева-Мерджанова, Я., Петя Панайотова. Формиращи и терапевтични възможности на личния културен наратив в образователната и социалната практика като фокус на научно изследване, Педагогиката и социалната работа през 21-ви век - предизвикателства и перспективи, издателство: УИ "Свети Климент Охридски", 2016.

Езици

 

  • японски, английски, български

 

За връзка