Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата "ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ". Сборник в чест на профeсор Петър Делев

Заседателна зала 2, Ректорат

На 8 ноември 2017 г. от 17.00 часа в Заседателна зала 2 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои представянето на сборника в чест на профeсор Петър Делев „ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ“ (съставители Христо Попов, Юлия Цветкова), издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017.

Организатори на събитието са Софийският университет, Националният археологически институт с музей - БАН. Книгата ще бъде представена от проф. дин Диляна Ботева, Катедра по стара история, тракология и антична история към Историческия факултет на Софийския университет.

168

Разказват, че запитан на смъртното си ложе на кого оставя своето царство, Александър отговорил „τῷ κρατίστῳ“ (т.е. “на най-добрия“). Тези думи, изключително популярни и поради драматичните обстоятелства, при които са изречени, отразяват най-точно древногръцката представа за могъщ човек, събиращ в себе си всички превъзходни форми на физическа, духовна и интелектуална мощ – най-силният, най-могъщият, най-достойният, най-добрият, най-благородният, най-славният“.

Сборникът „ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ“ съдържа 54 статии от областта на античната история, археология, нумизматика, средновековната и съвременна история, посветени на миналото на древна Месопотамия, Фригия, Тракия, Македония, Елада, Византия или съвременна България. Те представляват скромен дар, с който академичната ни общност пожела да отбележи по най-добрия начин 65-годишнината на колегата, приятеля и учителя професор Петър Делев – дългогодишен преподавател по антична история в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Широкият спектър на научните му занимания, обективният подход към извора и историята, вътрешното благородство и добронамереност, с които професор Делев винаги е впечатлявал, са поводът да отбележим богатата му академична кариера с том в негова чест.