Начало / Студенти / СУСИ-студент

   

Система за управление на студентска информация (СУСИ)

 

Адрес за достъп на студенти до СУСИ: https://susi.uni-sofia.bg

 

* Достъпът до СУСИ е възможен от всеки свързан с интернет компютър и чрез програма браузър.

** Използването на СУСИ е възможно само с потребителско име и парола.

Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ.

Достъпът до всички електронни ресурси на СУ (информационна система СУСИ, Moodle и др.) се осъществява с един акаунт.

Студентите от I курс в бакалавърските програми ще получат потребителско име и парола след записване на всички първокурсници по процедура, обявена на сайта след 1 септември. Моля, следете за допълнителна информация на сайтовете на отделните факултети.

При проблеми се свържете с администратора на СУСИ за съответния факултет.

 

Правила за работата със системата СУСИ
(Приложения: 1 , 2 , 3 )

Помощна информация за студенти

 

Администратори на СУСИ по факултети:

Факултет Администратор Телефон
Факултет по науки за образованието и изкуствата Ася Попова 9706 243
Весела Манолова 9706 244
Албена Димитрова 9706 244
Валентина Едуард 9706 237
Биологически факултет Динка Наумова 8167 330
Анелия Тончева 8167 356
Румяна Иванова 8167 206
Факултет по математика и информатика Михаела Дилова

Информация

8161 542
8623 483

Ваня Манова
Румяна Цанкова
Ирен Ватева
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Владова 9308 409
Мариела Николова
Стопански факултет Бистра Иванова 02/873 99 41
Неда Николова
Недялка Милева 0878 437 462
Красимира Тонова 0878 622 429
Мая Тодорова
Геолого-географски факултет Марта Блънт 9308 384
Даниела Анчева
Философски факултет Зорница Ангелова 8005111/495
Ваня Йосифова
Физически факултет Цветанка Василева 8161 872
Факултет по класически и нови филологии Ливия Робертович 9308 525
Факултет по педагогика Светлана Илиева 9308 526
Веселинка Ралева
Факултет по славянски филологии Веселина Босева 9308 520
Анни Драганова
Факултет по химия и фармация Здравка Тошева 8161 660
Радка Поптолева 8161 358
Юридически факултет Евдокия Йорданова 9308 521
Богословски факултет Ивайло Начев 989 01 15/ 15
Медицински факултет Мария Мешалова 9607417
Нонка Минева
Мария Палешникова 9607550
Исторически факултет Камелия Янакиева 9308 523
Нина Христова