Начало / Новини / Новини и събития / Доц. Мария Михайлова-Мръвкарова бе удостоена с Почетен знак на Софийския университет със синя лента

   
Доц. Мария Михайлова-Мръвкарова бе удостоена с Почетен знак на Софийския университет със синя лента

На заседание на Академичния съвет заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов удостои доц. Мария Михайлова-Мръвкарова с Почетен знак със синя лента. Отличието се връчва за нейния принос за развитието на академичното образование в специалност „Тюркология“ и заслугите за развитието на българската ориенталистика в Софийския университет и във връзка с годишнина на доц. Михайлова-Мръвкарова.

Доц. д-р Мария Михайлова-Мръвкарова е един от най-изтъкнатите български османисти, а приносът й при разчитането на архивни документи, за изучаването и осветляването на османския период от българската история е значителен. Безспорен неин принос е преводът на османските документи, свързани с процеса на Васил Левски.

Доц. Мария Михайлова-Мръвкарова изказа своята голяма благодарност към ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, към целия Академичен съвет, към факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии и към колегите си от Центъра по източни езици и култури и Катедра „Тюркология“ за творческия климат, създаден в продължение на всички години, прекарани заедно.

1

Тя посочи, че историческите условия са наложили на Балканите дълго време да съжителстват българският и турският език. Затова неслучайно веднага след създаването на Софийския университет се открива специалност „Турски език“, която по-късно прераства в „Ориенталистика“, а днес – „Тюркология“. Доц. Михайлова-Мръвкарова подчерта изключително голямото значение на подготовката на специалисти по турски и по османски език в Алма матер и отбеляза, че Софийският университет е този, който поставя началото за подготовка на кадри не само по новотурски, но и по старотурски език.

Доц. д-р Мария Михайлова-Мръвкарова се дипломира в Софийския университет в специалност „Ориенталистика“. Тя е дългогодишен ръководител на Ориенталския отдел при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и утвърден преподавател в Университета. Участва активно в съставянето на томове от поредицата „Турски извори за българската история“. Сред научните й изследвания се открояват монографиите „Следи от влиянието на българския език върху езика на османските документи (XV-XIX век)“ (2005), „Увод в османската сфрагистика“ (2006), „За кримските татари от Североизточна България“ (2013) и др. Тя е автор на респектиращия лексикографски труд „Кримскотатарско-български речник (Балчишки говор)“ (2012).

2

Доц. д-р Мария Михайлова-Мръвкарова има голям принос за развитието на османистиката и тюркологията в България, в частност на османската сфрагистика и палеография, османската дипломатика, архивистиката и историческата граматика на турския език в България. Тя се откроява като един от големите познавачи на кримско-татарския език и културата на тази народностна група, населяваща предимно североизточните райони на България.

Ориенталистът Михайлова-Мръвкарова е учен с огромен авторитет и виден университетски преподавател. Тя е един от най-изявените съвременни изследователи в областта на изтокознанието, получили високо признание не само у нас, но и извън пределите на България.