Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопанския факултет, том 13 (2016)

   

 

Годишник на Стопанския факултет, том 13 (2016)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Желю Владимиров – Състояние и развитие на българската хранително-вкусова
промишленост след 2006 г. ................................................................................................... 5

Албена Вуцова, Емил Митов – Навлизане на нови пазари и пазарни ниши ........................... 47

Деница Гаврилова – Потребителско поведение в България по време на
коледните празници и фактори, които му влияят ............................................................. 69

Димитър Златинов – Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните
ефекти от взаимодействието между прилаганата антикризисна фискална
и парична политика .................................................................................................... 81

Албена Йотова – Collaborative Networks Changing the Face of the Educational System.
Three Case Studies in the Pre-school and Elementary Education ....................................... 101

Рая Каназирева – Аспекти на корпоративното предприемачество и нива на иновации в
установени фирми .............................................................................................. 123

Камелия Касабова – Електронните пари и предплатените карти .......................................... 151

Невяна Кръстева, Волен Филипов – „Подсилена реалност“ в маркетинга ........................... 167

Тони Конджов – Механизмът за разрешаване фирмените концентрации в Европейската
комисия: Плюсове и минуси за малките страни членки ................................................ 177

Боян Ломев, Николай Нетов – Bulgarian Stock Market and Market Risk Forecasting under
Long Memory in Returns ..................................................................................................... 185

Мария Павлова – Еволюцията в управленското счетоводство и инструментариумът му
за управление на общините ............................................................................................... 201

Владимир Пеовски – Поведенчески модели на участниците в политическия
обмен...................................................................................................................... 217

Теодор Седларски, Гергана Димитрова – Световната финансова криза от перспективата
на поведенческите финанси .............................................................................................. 247

Теодор Седларски, Диана Димитрова – Социални мрежи за споделяне на риска ............... 269

Теодор Седларски, Жельо Панайотов – Изплъзващата се цел на щастието ......................... 293

Христина Стоянова – Развитие на световния пазар за офшоринг на услуги и бизнес
процеси и неговото отражение в българската икономическа среда. Научни
изследвания върху офшоринга ......................................................................................... 317

Мирена Тодорова – Роля на дигиталната среда за потребителите, компаниите и
марките. Нови тенденции в маркетинга и потребителското поведение ....................... 333

Мирослава Христова – La recherche en management strategique et les conceptualisations
sur les strategies ........................................................................................ 357

 

Дискусии на Центъра за икономика и политика на Китай
Шъ Иджъ – Preliminary study of interved-U hypothesis’ applicability in China ............... 371
Шъ Иджъ – Study of Influence of FDI on Residents’ Income Distribution in China ........... 381

 

Пълни текстове на статиите:

Годишник на Стопанския факултет, том 13 (2016) в електронната библиотека RePEc

Годишник на Стопанския факултет, том 13 (2016) в електронната библиотека CEEOL