Начало / Новини / Новини и събития / Докторантски четения на Философския факултет

   
Докторантски четения на Философския факултет

Във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за първи път се проведоха докторантски четения, в които участваха представители от различни специалности на Факултета.

Председател на журито е проф. д.ф.н. Оля Харизанова, а членове – доц. д-р Светла Маринова, доц. д-р Борис Попиванов, доц. д.н. Иван Кабаков, проф. д.пс.н. Йоана Янкулова, гл.ас. д-р Елена Калфова и гл.ас. д-р Цветина Рачева.

Събитието цели да постави началото на нова традиция в докторантското обучение на Факултета - да се даде ежегоден форум за изява на докторантите през месец септември. Най-добрите доклади предстои да бъдат отпечатани в Годишник на докторантите - специализирано издание с докторантски статии, друго ново ежегодно начинание на Философския факултет. Първият том, на хартиен носител и в електронен вариант, ще бъде публикуван през декември 2016 г.

1

Проф. Оля Харизанова благодари на докторантите за участието им в събитието и изрази надежда през следващата година да се срещнат отново. Тя пожела на участниците да продължат да творят и да изненадват своите преподаватели. Проф. Харизанова подчерта, че се надява в бъдеще да участват още повече докторанти, които да споделят какво мислят и да отстояват позицията си. Тя благодари и на всички членове на журито, които са отделили много от времето си, за да се запознаят с докладите в дълбочина, както и на Ирена Черешарова за организацията на събитието.

Всеки от докторантите получи грамота за своето участие, а четири разработки бяха отличени като много добри и с голям потенциал за развитие. Това бяха докладите на Димитър Кацарски от специалност „Социология“ – „Сблъсъкът между „реалното“ и „не-реалното“: теоретична разработка на понятието за „игра“, на Росен Стефанов от специалност „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ – „Бариери и предизвикателства пред използването на модерните системи за цитатна справка и анализ като метод за оценяване на научноизследователска дейност“, на Георги Герджиков от специалност „Философия“ - „Прогресизъм, песимизъм, плурализъм“ и на Калоян Атанасов от специалност „Психология“ – „Ислямски религиозни предпоставки на насилието“.

2