Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Клубове, лаборатории, центрове към Факултета / Център за електронно дистанционно обучение към Факултета по педагогика

   

 

Ръководител на ЦЕДОФП:

  • доц. д-р Благовесна Йовкова

 

Съвет на ЦЕДОФП:

  • проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова
  • проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
  • доц. д-р Тони Манасиева
  • системен администратор - Михаил Пелтеков

 

За контакти:

  • office@e-center.uni-sofia.bg
  • website: e-center.uni-sofia.bg

 

Правилник за устройството и дейността на ЦЕДОФП