Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Димитров Кънев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Ценности и митове в пресата (януари – март 2011 година) (Съпоставително изследване на десет качествени ежедневника от пет страни: "Дневник", "Стандарт", "Индипендънт", "Дейли телеграф", "Известия", "Независимая газета", "Ню Йорк таймс", "Уолстрийт джърнъл", "Заман", "Хюриет")” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Журналистическа етика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Весела Табакова

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Нейкова

Автореферат

Рецензии:

Становища: