Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИК

   

Срок за получаване на оферти - 22.04.2016 г. до 17.30 ч.

Отваряне на оферти - 25.04.2016 г., 11.00 ч., Зала 220, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-232/12.04.2016 г. с ID 9052527

12.04.2016 г.

Документация

12.04.2016 г.

Технически спецификации

12.04.2016 г.

Примерни образци

12.04.2016 г.

Проект на договор

12.04.2016 г.

Протокол с вх. № 70-58-83/09.05.2016 г.

09.05.2016 г.

Договор № 80-09-63/17.05.2016г.

17.05.2016 г.