Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Официални издания

   

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Геолого-географски факултет, Книга 1 – Геология
ISSN 0324-0479

 

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Геолого-географски факултет, Книга 2 – География
ISSN 0324-2579 (print), ISSN 2535-0579 (online)

 

Научни трудове и учебни пособия