Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Оттеглени ОП - публични покани / Осигуряване на кафе-паузи в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.

   

Срок за получаване на оферти - 07.01.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 08.01.2016 г., 11.00 ч., Ректорат

 

Публична покана АОП с ID 9049230

23.12.2015 г.

Документация

23.12.2015 г.

Примерни образци

22.12.2015 г.

Протокол с вх. № 70.58-21/22.01.2016 г.

22.01.2016 г.