Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / „Извършване на пространствен анализ и обработка на данни“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)“

   

Срок за получаване на оферти - 04.01.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 05.01.2016 г., 11.00 ч., Ректорат

 

Информация

16.12.2015 г.

Публична покана АОП с ID 9049076

16.12.2015 г.

Техническа спецификация

16.12.2015 г.

Проект на договор

16.12.2015 г.

Примерни образци

16.12.2015 г.

Протокол с вх. № 72-58-10/12.01.2016 г.

13.01.2016 г.

Договор № 80.09-7/22.01.2016 г. с "Геоконсулт България" ЕООД

26.01.2016 г.