Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Проект "EUthyroid"

   

Стартира най-мащабното общоевропейско проучване върху йода

Може ли адекватният прием на йод да направи Европа по-умна?

Учени от 28 европейски държави, с подкрепата на Европейския съюз обявяват война на йодния дефицит. Със създаването на мрежата EUthyrod, тази общоевропейска инициатива поема предизвикателството да определи приемът на йод от населението в Европа и да предложи адекватни мерки за трайното му подобряване. Медицинският университет в Грайфсвалд, Германия, ще координира през следващите три години този изследователски проект на стойност три милиона евро.

Йодният дефицит е най-важният рисков фактор за развитие на заболявания на щитовидната жлеза при възрастни и деца. Болестите на щитовидната жлеза са особено чести в случаи на недостатъчен прием на йод. Бременните и кърмещите жени имат повишени йодни потребности които трябва да бъдат постигнати за гарантиране на оптимално развитие на детето. Дори лек йоден дефицит по време на бременност може да наруши развитие на мозъчните структури и да повлияе отрицателно върху интелекта. Йодният дефицит е водеща причина предотвратими мозъчни увреждания, поради което Световната здравна организация (СЗО) активно се бори за изкореняване на този световен проблем.

Няма данни за приема на йод в редица европейски страни

Йодът е есенциален микроелемент богати на който са морските храни, чиято консумация не е особено висока от европейското население. Редица области в Европа, както планински така и с континентално местоположение са бедни на йод и населението в тях показва типичните признаци на йоден дефицит с негативни последици за здравето. Според коорднаторът на проекта EUthyroid, проф. Хенри Вьолтцке от университета в Грайфсвалд Германия, в момента няма единна база данни за прием на йод в Европа. „Само можем да гадаем за мащабите на здравните проблеми, произтичащи от недостига на йод. Чрез този внушителен проект ЕС дава възможност неблагоприятната ситуация да бъде променена. Убеден съм, че подобряване на приема на йод може да направи Европа по-интелигентна"

В последното столетие много европейски държави въведоха профилактични програми, в това число и България, за ликвидиране на йодния дефицит чрез масово йодиране на солта, но въпреки това едва 27 % от европейските домакинства използват йодирана сол. Не са унифицирани стратегиите за профилактика както и стандартите за йодиране на солта. Именно поради това СЗО призовава за преразглеждане на йоддефицитната ситуация в Европа чрез въвеждане на единна система за мониторинг и унифициране на превентивните мерки. "В Европа има натрупан значителен опит с хармонизацията на различните процеси извън националните граници, но в профилактоката на йодния дефицит се наблюдава значително изоставане ", заяви проф. Лазарус от Университета в Кардиф, регионален координатор на "Глобалната мрежа йод" за Западна и Централна Европа и партньор на EUthyroid. "Проектът е залог за по-ефективни превентивни мерки и успех в борбата с йодния дефицит в Европа."

В рамките на тригодишния проект ще бъдат унифицирано събирането на данни за йодния прием от населението в държавите участнички, ще се сравнят националните стратегии и хранителните навици и ще се препоръчат мерки за подобряване на йодния статус на анселението. Ще бъде извършен анализ на съотношението цена-полза на профилактичните стратегии и ще се изработи програма за картографиране на йодния прием в Европа. Чрез проекта EUthyroid се обръща специално внимание върху изучаване на степента до която недостигът на йод по време на бременност би повлиял интелектуалното развитие на детето.

Дейностите по проекта гарантират, че независимо от променящите се хранителни навици и големи регионални различия, нито едно дете в Европа няма повече да бъде изложено на риск от йоден дефицит.

EUthyroid: Проектът е един 67 успешно финансираните предложения от ЕС, от общо 2200 подадени проекта в програмата на Европейската комисия: Хоризонт 2020. В EUthyroid са включени 31 партньори от 28 страни, с бюджет от € 3 милиона. www.euthyroid.eu

Участник от страна на България е Медицински факултет-Болница „Лозенец на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

EUthyroidPartners