Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Български език / Преподаватели

   

Катедра "Български език"

 

проф. д-р Йовка Тишева

tisheva@uni-sofia.bg

съвременен български език
(синтаксис)

проф. дфн Ангел Ангелов

angel_angelov@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(лексикология), социолингвистика

проф. д-р Гергана Дачева

dacheva@uni-sofia.bg

съвременен български език (стилистика), история на българския книжовен език

проф. д-р Петя Осенова

osenova@uni-sofia.bg

съвременен български език
(морфология, синтаксис)

проф. д-р Красимира Алексова

krasimira_aleksova@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(морфология), социолингвистика

доц. д-р Владимир Жобов

zhobov@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(фонетика, диалектология)

доц. д-р Антония Замбова

azambova@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(стилистика)

доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

nadezhda_stalyanova@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(лексикология)

доц. д-р Марина Джонова

djonova@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(синтаксис, морфология)

доц. д-р Владислав Миланов

v_milanov@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език, история на българския книжовен език, езикова култура

гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева

stefka.fetvadjieva@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език
(лексикология)

доц. д-р Атанас Атанасов

atanasov@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език (синтаксис, морфология)

гл. ас. д-р Ласка Ласкова

lalaskova@uni-sofia.bg

съвременен български език

ас. Петър Шишков

petarw@uni-sofia.bg

съвременен български език

гл. ас. д-р Биляна Радева

bilyana.radeva@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език

гл.ас. д-р Яна Сивилова

yana_sivilova@slav.uni-sofia.bg

съвременен български език, стилистика

Гл. ас. д-р Катерина Войнова

kvoinova@slav.uni-sofia.bg

Съвременен български език (лексикология, стилистика), езикова култура

Иван Наков

стая 139, тел. 9308 333

ivan_nakov@slav.uni-sofia.bg

филолог-специалист