Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / докторант Гергана Георгиева

   

Професионална Автобиография

 

Гергана Мирчева Георгиева

Email: GGeorgieva@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161347

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Бакалавър – специалност Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • СУ "Св. Климент Охридски", редовна докторантура, Аналитична химия, 2004 г.-
 • СУ "Св. Климент Охридски", Химик, 2008 г. – 2009 г.
 • СУ "Св. Климент Охридски", Асистент, 2009 г. – 2010 г.

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • Чехия, Прага, CEEPUS, 2005 г. - 1 м.
 • Полша, Варшава, CEEPUS, 2006 г. - 3 м.
 • Полша, Бялисток, CEEPUS, 2006 г. - 1 м.
 • Унгария, Печ, CEEPUS, 2007 г. - 1 м.

Научни интереси

 • Комплексни съединения, Координационна химия, Рутений, Инструментални аналитични методи

Избрани публикации (до 5)

 1. G. Georgieva, G.Gencheva, B. Shivachev, R. Petrova , 2008, A new monoclinic polymorph of dichlorotetrakis(dimethyl sulfoxide)ruthenium(II). Acta Cryst., 2008, E64, m1023.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Рутений или платина: Насочен синтез на потенциални противотуморни препарати. Експериментално и теоретично изследване на влиянието на структурата върху биологичната активност ”, ФНИ, ДДВУ_09_0083, 2010–2014, рък. доц. д-р Г. Генчева.
 • “Рутениеви комплекси с N-съдържащи лиганди – синтез, структура и цитотоксична активност”, УФНИ, дог. 39/2007, рък. доц. д-р Г. Генчева]

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
10 2009 – 1 2010 Аналитична химия 1 част Компютърна химия