Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност

   
     

___________________________________________________________________________________

Престижна награда за проф. Диляна Ботева-Боянова

Проф. дин Диляна Ботева-Боянова от Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е сред удостоените през 2021 г. с престижната награда на Фондация „Александър фон Хумболт“ Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/alumni-programmes/alumni-abroad/humboldt-alumni-award-for-innovative-networking-initiatives/sponsored-networking-initiatives. Нейната иновативна мрежа (“Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital Assets for Prevention of Cultural Heritage Forgery”) е фокусирана върху дигиталните средства за превенция на фалшификацията на културно наследство и включва партньори от Академията на науките в Берлин-Бранденбург, Музеят „Боде“ в Берлин, Университета във Франкфурт на Майн, Германския археологически институт във Франкфурт на Майн, Държавния музей за изобразителни изкуства „А.С. Пушкин“ в Москва, Университета в Цюрих. Участват същоучени от катедрата по „Стара история, тракология и среднов ековна история“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Югозападния университет „Неофит Рилски“, и от регионалните исторически музеи в София, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора, Хасково и Шумен.През следващите три години международният екип ще реализира ред научни събития и общи разработки.
Boteva

___________________________________________________________________________________

Проф. дин Иван Първев от Историческия факултет беше удостоен със званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац, Австрия)

На 27 октомври 2021 г. проф. дин Иван Първев от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац).

snimka1

Следвайки академичните традиции, тържествената церемония се проведе в Аулата на университета. Ректорът проф. д-р Мартин Полашек и деканът на Факултета за Хуманитарни науки проф. д-р Михаел Валтер произнесоха встъпителни речи. Те бяха последвани от изложението на проф. д-р Харалд Хепнер (Исторически институт), в което той представи заслугите на проф. Първев и аргументира награждаването му. Грамотата беше връчена от проф. д-р Маргит Райтбауер, заместник-декан на Факултета за Хуманитарни науки. Церемонията завърши с кратко слово на проф. Първев, в което той благодари за оказаната му висока чест и подчерта своето желание да съдейства и занапред за развитието на научните връзки между двата университета, както и между българските и австрийските академични институции.

snimka5

Университетът „Карл Франц“ е създаден през 1585 г. и е вторият по големина австрийски университет. Сред учените, работили и завършили в него през годините, се отличават и носители на Нобеловата награда като писателят Иво Андрич, физикът Ервин Шрьодингер и др.

snimka7

Проф. Първев получава званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац) за своята дългогодишна изследователска работа, посветена на историческите връзки между Австрия и Балканите през XVII-XIX в., както и заради активното развитие на академичните контакти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с Университета в Грац, включително и чрез съвместни организационно-изследователски инициативи в областта на историята на Югоизточна Европа през XVIII в.

___________________________________________________________________________________

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет беше удостоена със с наградата за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

На 26 ноември 2021 г. на тържествена церемония доц. д-р Мария Баръмова беше удостоена с наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) за 2021 г. Събитието се проведе в концертната зала „Николайзаал“ в Потсдам в рамките на Деня на Айнщайн.

Доц. д-р Баръмова беше отличена заради нейните изключителни научни постижения в областта на историята на Балканите през Ранното ново време. Грамотата ѝ беше връчена от президента на Берлин-Бранденбургската академия на науките проф. д-р хон. кауза мулт. Кристоф Маркшийс, който изрази надеждата си, че трудовете ѝ ще достигнат съвсем скоро и до немскоезичните читатели.

1_1_1

Снимка: Judith Affolter

Отличието се финансира от Фондация „Перегринус“ (Рудолф Маймберг) и се дава на всеки две години на един изследовател от Източна и Югоизточна Европа за изключителни научни постижения в различни академични области.

2

Снимка: Judith Affolter

Доц. д-р Мария Баръмова е преподавател по Нова балканска история към катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", ръководител е на Университетския център по управление на качеството и е член на Експертния съвет на Центъра за регионални изследвания и анализи към Историческия факултет.

_____________________________________________________________________________________

Историческият факултет обявява

подбор на преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" за участие в обучения за придобиване на дигитални умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове