Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Създаване на растителни колекции с учебно-образователна цел към Учебно-експерименталната база на СУ, м. Витоша ВЕЦ Симеоново

   

Срок за получаване на оферти - 17.11.2014 г., до 17 ч.

Отваряне на оферти - 18.11.2014 г., 10:00 ч., Зала 1 - Ректорат на СУ

 

Покана изх.№ 72-00-1160/06.11.2014 г.

06.11.2014 г.

Документация

06.11.2014 г.

Примерни образци

06.11.2014 г.

Образец № 3-1

06.11.2014 г.

Образец № 3-2

06.11.2014 г.

Образец на График за реализация

06.11.2014 г.

Образец на количествено-стойностна сметка

06.11.2014 г.

Техническа спецификация КСС фаза идеен проект

06.11.2014 г.

Обяснителна записка

06.11.2014 г.

Количествена сметка

06.11.2014 г.

Приложения

06.11.2014 г.

Отговори на поставени въпроси

13.11.2014 г.

Протокол вх. № 70-58-244/28.11.2014 г.

01.12.2014 г.

Протокол вх. № 70-58-256/17.12.2014 г.

17.12.2014 г.

Договор № 80-09-1/19.01.2015 г. с "Хоум Гарден ВТ" ЕООД
13.08.2015 г.