Начало / Студенти / Новини / Електронно дистанционни курсове

   

Каним студентите на Софийски университет да се запишат безплатно в електронно дистанционни курсове организирани от Факултета по математика и информатика на СУ.

Обучението се осъществява в рамките на проект “Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”, договор № BG051PO001-4.3.04-0018.
Курсовете ще стартират от средата на октомври 2014 и се планира да завършат до декември 2014.

По-долу в таблицата са някои от предстоящите курсове, за които записваното е отворено и изискванията за тях:

Име на курс в Moodle Връзка към курса в Moodle

Ключ

за записване

Предварителни

изисквания

Въведение в Компютърните мрежи 1014

/1-во ниво/

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1235 ItoN-1014 - СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
- Основни компютърни умения
- Английски език – четене с разбиране

Основи на маршрутизацията и комутацията 1014

/2-ро ниво/

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1236 RSEss-1014 -СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
-Преминат курс на обучение „Въведение в компютърните мрежи“ или еквивалентни познания
- Английски език – четене с разбиране

Скалируеми мрежи 1014

/3-то ниво/

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1237 SclNet-1014 - СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
- Преминат курс на обучение „Основи на маршрутизацията и комутацията“ или еквивалентни познания
- Английски език – четене с разбиране

Глобални мрежови технологии и услуги 1014

/4-то ниво/

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1238 CnnNet-1014 - СУСИ акаунт необходим за автентикация в Moodle
- Успешно преминат курс за обучение “Въведение в Компютърни мрежи”, “Основи на маршрутизацията и комутацията”, “Скалируеми мрежи”
- Английски език – четене с разбиране

 

Още информация относно ЕДО във ФМИ

 

E-mail: edo@fmi.uni-sofia.bg
Уебсайт: http://eo.fmi.uni-sofia.bg/
Facebook страница: https://www.facebook.com/edo.fmi
Facebook група: https://www.facebook.com/groups/edo.fmi/
Google+ страница: http://goo.gl/hM1DuJ
YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC859EwI0h4MKOWJJnO_EKAw