Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014 г.

   

Срок за кандидатстване: 31 май 2014 г.

ЦРЧР

Център за развитие на човешките ресурси

(ЦРЧР)

Erasmus+

в ролята си на национална агенция по европейската програма

за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+"

 

обявява конкурс

 

за външни сътрудници по европейските дейности и инициативи,

управлявани от Центъра - Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET

 

Инициативата цели да даде своя принос към един от приоритетите на актуализираната Стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г., насоченa към подобряването на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда.

 

Детайли за конкурса се съдържат в обявата .