Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

   

 

проф. д.пс.н. Йоана Димитрова Янкулова

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

seilieva@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева

tdrstoeva@gmail.com

 

доц. д-р Албена Крумова Крумова

a_krumova@phls.uni-sofia.bg

albena.k.krumova@gmail.com

 

доц. д-р Николай Димитров

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.пс.н Румяна Крумова-Пешева

rutsi@abv.bg

 

гл. ас. д-р Валерия Ангелова Витанова

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

valeriavitanova6@gmail.com

 

доц. ас. д-р Вихра Найденова

vihranaydenova@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Надежда Христова Цонева

n_tsoneva@mail.bg

 

гл. ас. д-р Найден Цеков Николов

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

niknay@gmail.com

 

гл. ас. д-р Плама Сергеева Христова

plama@phls.uni-sofia.bg

plama.hristova@gmail.com

 

ас. д-р Георги Валериев Кирилов