Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

   

Ръководител катедра

Проф. дпсн Людмил Георгиев

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социална, етническа и политическа психология

Преподавани дисциплини

Професор по Социална, етническа и политическа психология

 

Проф. дпсн Йоана Янкулова

jankulova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Педагогическа психология; Психология на личността; Възрастова психология; Психология на мотивацията и ученето през целия живот; Саморегулирано и организационно учене; Управление на емоциите и саморегулация на поведението

Преподавани дисциплини

Педагогическа и възрастова психология; Психология; Управление на екипи

 

Проф. дпсн Румяна Крумова-Пешева

r.krumova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Клинична психология, психоаналитична психотерапия, трансплантационна психология

Преподавани дисциплини

„Клинична психология“, „Медицинска психология“, „Психоаналитична психотерапия. Среща на теорията и практиката“, „Психопатология“, „Трансплантационна психология“, „Психоанализа и медицина“ и др.

 

Проф. дпсн Снежана Илиева

seilieva@phls.uni-sofia.bg

Преподавани дисциплини

Организационно развитие и управление на промяната; Организационна култура; Трудова психология; Организационно консултиране

 

Проф. дпсн Теодора Стоева

stoeva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Медицинска психология, Консултативна психология, Психотерапия, Клинична психология

Преподавани дисциплини

Консултативна психология, Психопатология, Клинична психология, Умения и стратегии за психологическо консултиране, Психология на общуването, Психология на обучението, Комуникативна култура

 

Доц. д-р Албена Крумова

a_krumova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Педагогическа психология; Клинична психология; Психопатология

Преподавани дисциплини

Психология; Педагогическа психология; Обща, възрастова и педагогическа психология; Приложна психология; Психопатология на работното място; Клинична психология

 

Доц. д-р Вихра Найденова

vihra@phls.uni-sofia.bg
vihranaydenova@yahoo.com

Научни интереси

Трудова и организационна психология; Управление и развитие на човешките ресурси; Стрес, здраве и безопасност на работното място; Качествени методи в социалните науки

Преподавани дисциплини

Трудова психология; Управление и развитие на човешките ресурси; Стрес, здраве и безопасност на работното място; Качествени методи в социалните науки; Управление на таланти

 

Доц. д-р Николай Димитров

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Преподавани дисциплини

Социална психология; Методология на социалнопсихологическото изследване, Медийна психология; Джендърна психология; Психология на маргинализирани общности; Социална компетентност в общуването, Virtual Work and Organization

 

Гл. ас. д-р Валерия Витанова

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Научни и изследователски интереси в сферата на трудовата и организационна психология с фокус към трудови ценности, трудова мотивация, трудови нагласи, обучение и развитие на човешките ресурси, комуникативни процеси в организационен контекст, управление на емоциите в работна среда, организационно поведение и др.

Преподавани дисциплини

Обучение и развитие на персонала, Емоционална интелигентност и комуникативна компетентност, Организационно поведение, Организационна култура и поведение, Кроскултурна комуникация, Трудова психология I част-упражнения, Емоционална интелигентност и комуникации, Комуникация и комуникативен тренинг

 

Гл. ас. д-р Георги Кирилов

gkirilov@uni-sofia.bg

Научни интереси

Клинична психология, съдебна психология, психопатология, невропсихология, Когнитивно-поведенческа психотерапия

Преподавани дисциплини

„Клинична психология“, „Съдебна психология“, „Медицинска психология“, „Стажантска практика“, „Когнитивно-поведенческа психотерапия“ и др.

 

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

икономическа психология, поведенческа икономика, иновации и предприемачество, потребителско поведение, бранд мениджмънт, корпоративна социална отговорност, психология на рекламата

Преподавани дисциплини

Икономическа психология; Потребителско поведение; Бранд и социална отговорност; Иновации и предприемачество в организациите; Психология на общуването с клиента; Управление на впечатленията и бизнес етикет

 

Гл. ас. д-р Ивана Младенов-Бочева

ivana.bocheva@phls.uni-sofia.bg

  • автобиография
  • публикации

Преподавани дисциплини

 

Гл. ас. д-р Илияна Кираджиева

kiradzhieva@phls.uni-sofia.bg

  • автобиография
  • публикации

 

Гл. ас. д-р Мартин Колев

martinvk@uni-sofia.bg
martin.koleff@gmail.com

  • автобиография
  • публикации

 

Гл. ас. д-р Найден Николов

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социална и политическа психология, Групово динамичен тренинг и развитие, Интерпретативна социална психология на изкуството и Социална онтология.

Преподавани дисциплини

Социална психология, Политическа психология, Групово динамичен тренинг, Комуникация и комуникативен тренинг.

 

Гл. ас. д-р Плама Христова

plama@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Научна област: Организационна психология
Научни интереси: Организационна психология; лидерство; кризисно лидерство; токсично лидерство; управление на кризи в организациите; разрешаване на организационни конфликти; симулационно практическо обучение; предприемачество; женско предприемачество; миграция; професионален стрес и др.

Преподавани дисциплини

Лекции по Лидерски стилове и компетентности; Лекции по Управление на кризи и конфликти; Лекции по Организационна психология на английски език; Лекции по Управление на кризи на английски език; Семинарни занятия по Организационна психология; Лекции по Организационно поведение; Лекции по Работа с групи.