Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Българската търговско-промишлена палата стартира Mладежки национален конкурс

   

Срок за кандидатстване: 1 март 2014 г.

 

Тема на конкурса:

 • Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса;

или

 • Проектна идeя за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии /IT/ - интернет платформа, приложение за мобилни устройства, он-лайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.

Участници:

 • Младежи до 19 години;
 • Младежи от 20 до 29 години

Етапи на провеждане на конкурса:

 • Първи етап: набиране на проектни идеи в обем до три страници – срок 1 март 2014 г.
 • Втори етап: селектиране на най-добрите проекти (не повече от 20) и поканване на преминалите първи етап кандидати да представят подробно разработване на проектната идея – срок 30 април 2014 г.

Условия за участие:

 • допуска се неограничен брой участници;
 • допуска се индивидуално участие или в екип без ограничение на участващите в екипа;
 • специална комисия от БТПП ще оцени проектите и ще класира 3-те най-добри проекта за всяка възрастова категория, които ще бъдат наградени.

Изисквания към проектите:

 • проектите се изпращат по електронен път до БТПП;
 • за втория етап предимство ще представлява, ако към описанието на проектната идея се представи бизнес план, визуализация на проекта и анализ за очакваните ползи от внедряването на проектната идея.

Критерии за оценка на проектите:

 • икономически най-изгоден/полезност – формира 40% от крайната оценка;
 • иновативност – формира 30% от крайната оценка;
 • приложимост – формира 30% от крайната оценка.

 

Комисия обявява допуснатите проектни идеи за участие във втория етап в срок до 15 март 2014 г. Резултатите се публикуват в сайта на БТПП, на сайтовете на регионалните палати/камари, Facebook страницата на БТПП.

Обявяване на крайните резултати от конкурса – 22 май 2014 г.

Презентация на класираните проекти и връчване на наградите - 26-30 май 2014 г.

 

Награди:

 

В категорията младежи до 19 години:

 

1-ва награда - 600 лв.

2-ра награда - 420 лв.

3-та награда - 360 лв.

 

В категорията младежи от 20 до 29 години:

1-ва награда - 2000 лв. + едномесечен стаж в БТПП

2-ра награда - 1500 лв. + 15-дневен стаж в БТПП

3-та награда - 1000 лв. + 10-дневен стаж в БТПП

 

Проектите следва да се изпращат до БТПП на e-mail: bcci@bcci.bg