Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Изследователи (R4/R3/R2/R1) / Проф. д-р Албена Вуцова (R4)

   

 

AVutsova

Проф. д-р Албена Вуцова

 

Проф. д-р Албена Вуцова е преподавател в СУ „Климент Охридски” от 2015 г. Като професор в Стопанския факултет се концентрира върху изследвания, свързани с ефективността на образователна, научна и иновативна дейности, както и с техния мониторинг и анализ. Тя е участвала в над 10 международни проекта през последните 10 години. Като научен ръководител на докторанти проф. Албена Вуцова обучава 14 студенти, изследващи различни образователни и социални предизвикателства. 11 от докторантите, на които е била научен ръководител, вече са защитили докторска степен.

Проф. д-р Албена Вуцова има 20-годишен професионален опит в управлението на национални и европейски програми и проекти в областта на образованието и науката. Тя има и 20 години опит като експерт в международни проекти/програми, свързани с разработването на образователни и научни политики за страни-кандидатки за членство в ЕС (Украйна, Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина).

Притежава опит в работата с държавни институции в национален (МОН) и международен (ЕК) обхват, в областта на научните изследвания и образованието, както и опит на длъжности с експертни функции като член на работни групи с DG Research, Брюксел.

Проф. Вуцова е член на Борда на гуверньорите на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия.

Проф. Вуцова има множество публикации в индексирани научни списания.

 

Списък на публикациите

ResearchGate: Albena Vutsova