Начало / Новини / Календар / ANDREAS PÀSZTORY: BREVIS GRAMMATICA BULGARICA

Зала 1

„Brevis Grammatica Bulgarica“ (1856) е изключително интересна граматика на българския език от ХIX., написана изцяло на латински език на латиница, включително българските парадигми и примерите. Граматиката представлява интерес от лексикална, фонетична и морфологична гледна точка. Авторът, Андреас Пастори, се ориентира по «Grammatik der bulgarischen Sprache», издадена на немски през 1862 г. във Виена от видните братя Цанкови. Лексиката на граматиката ни отвежда в средата на по-миналия век, фонетиката отразява диалектните особености на говорите около Пловдив, морфологията се ориентира по латинските падежи. Граматиката е ценен документ за начина на обучението през Възраждането.

Граматиката е факсимилно издадена с превод и коментар на немски и на български от Кирил Костов и Клаус Щайнке. Послесловът от Зигрун Комати представя средата, в която е създаден текстът.

Изданието се публикува в поредицата на основаната от Густав Вайганд Bulgarische Bibliothek от Издателство Otto Sagner München – Berlin- Washington D.C.

Книгата ще бъде представена на 04.12.2013 г. от 17.00 чaса в Зала 1, Ректорат.