Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Специалност Философия

Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе на

Устният държавен изпит и защити на дипломни работи ще се проведат на

Конспект за държавен изпит - катедра Философия

Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на

Устният държавен изпит и защити на дипломни работи ще се проведат на

Конспект за държавен изпит - катедра История на философията

Катедра Логика, етика, естетика

 • Специалност Философия на английски език

Защитите на дипломни работи ще се проведат на

 • Специалност Психология - бакалавър

Държавен изпит

 • Специалност Социология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на

Защитата на дипломни работи ще се проведе на

 • Специалност Културология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на

Защитата на дипломни работи ще се проведе на

 • Специалност Политология - бакалавър

Писмен държавен изпит –

Устен изпит –

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писмен изпит:

Устен изпит:

 • Специалност Библиотечно-информационни науки - бакалавър

Писмен изпит:

Устен изпит :

Защити на дипломни работи:

 • Специалност Публични информационни системи

Писмен изпит:

Устен изпит :

Защити на дипломни работи:

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит – 17 юли 2023г. от 9,00 часа, бул. "Цариградско шосе" № 125, кампус "Изток", блок 4, ет.2, з.200;

Устен държавен изипит – 24 юли 2023 г. от 10 ч. бул. "Цариградско шосе" № 125, кампус "Изток", ет.1 зала „Яйцето“по предварително изготвен график;

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век) и МП История на жените и половете (МАТИЛДА) (на английски език)

Защити на дипломни работи -

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП "ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОНСУЛТИРАНЕ, МП "ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНДЖМЪНТ", МП "ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ"

Защитите ще се проведе на

МП "ПОЛИТИЧЕСКИ ПАТОЛОГИИ НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ"

Дипломните защити ще се проведат на

Социология

МП Политическа социология

Защита на магистърски тези –

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Писмен държавен изипит и защити на магистърски тези

Психология

 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение - защитите ще се проведат на
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение - защитите ще се проведат на
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията- защитите ще се проведат на
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт - защитите ще се проведат на
 • МП Клинична психология - Защитите ще се проведат на
 • МП Социална и юридическа психология - Защитите ще се проведат на
 • МП Детско-юношеска и училищна психология- Защитите ще се проведат на
 • МП Обща психология на английски език- Държавен изпит на
 • МП Психология на здравето- Защитите ще се проведат на

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защити на магистърски тези:
 • МП Е-Европа

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език"

Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика, МП Библиотечно-информационни технологии, МП Управление на електронно съдържание

Защитите на магистърски тези ще се проведат на

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" - Защитите на магистърските тези ще се проведат на

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защити на магистърски тези:

МП "ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА" - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези

Реторика

МП „РЕТОРИКА“ - Защити на магистърски тези