Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Избираеми курсове Здравно осигуряване и Социална медицина през настоящия семестър

   

28.03.2013

 

През летния семестър на настоящата учебна година в Стопанския факултет проф. д-р Миладин Апостолов, дмн ще води избираемите курсове по Здравно осигуряване, 30/15, 3 кредита и Социална медицина, 45/15, 4 кредита .

Студентите, които имат желание да посещават тези курсове трябва да подадат молба до зам.-декана по учебната дейност за записване в срок до 15.04.2013 г.

 

Инспектор Учебна дейност