Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Семинар на Комисията за финансов надзор “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕБАНКОВИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ” - 4 юни, 9-13 ч., зала 304

   

22.05.2012

 

gerb

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕБАНКОВИЯ ФИНАНСОВ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ”

В СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ,

СОФИЯ 1113,

бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 3, ет. 3, ст. 304

4 юни 2012

София

 

 

Програма

 

4 юни 2012 /понеделник/

 

9.00 ч. -9. 15 ч. - Официално откриване:

Доц. д-р Тодор Попов, Декан на Стопански факултет към СУ ”Климент Охридски”

Антония Гинева, член на КФН, отговаряща за защита на потребителите на финансови услуги

 

Първи панел: 9. 15 – 10.45

Модератор: Теодора Панайотова, външен експерт на КФН, ръководещ образователните инициативи

 

9.15 – 9.30 - Представяне на програмата на КФН за защита на потребителите

Антония Гинева, член на КФН

 

9.30 – 9.45 - Комисия за финансов надзор – функции, роля, значение

Теодора Панайотова, външен експерт на КФН

 

Капиталов пазар

Лекции от 9.45 до 10.45 ч.

 

1. Европейска система за финансов надзор
2. Регулаторна рамка на българския капиталов пазар

 

Калина Хаджинеделчева – началник – отдел „Оценка на риска” , дирекция ‘Финансова стабилност”

1. Участници на българския капиталов пазар
2. Инфраструктура на капиталовия пазар

 

4.1. Практически казус

Милен Манев – главен експерт в отдел „Пазарни анализи”, дирекция „Финансова стабилност”

 

Почивка – 10.45 – 11.15 ч.

 

Втори панел: 10.30 – 13.00 ч.

Осигурителен пазар

 

11.15 до 12.00 ч.

1.Допълнително пенсионно осигуряване - Тристълбов модел, Допълнително задължително и допълнително доброволно осигуряване, избор на пенсионен фонд, права на осигурените лица

Любомира Язаджиева– главен експерт в управление „Осигурителен надзор”

 

2. Инвестиции на пенсионните фондове

Ивайло Иванов – актюер в управление „Осигурителен надзор”

 

Панел: Застрахователен пазар

12.00 – 12.45

1.Застрахователният пазар в България – общо застраховане и животозастраховане. Специфика и участници. Функции на застрахователния надзор

Живка Славкова– началник отдел „ Надзорни анализи”

 

2. Застраховане и надзора върху него

Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика”

 

3. Застрахователни казуси от практиката, свързани с ГО, „Каско”, имуществено застраховане, животозастраховане

Гергана Иванова – управител на застрахователен брокер "Финсейлс" и главен редактор на вестник „Застраховател”

 

Въпроси

12.45-13.00