Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / SERIES ARCHIVORUM / ЗАВЕТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

   
zavetut

Заветът на св. Иван Рилски

 

Съставителство, предговор и редакция Вася Велинова

Подготовка на архива за печат Калина Минчева

 

The Testament of st. John of Rila

 

Compiler, preface and editing Vassja Velinova

Preparation the archives for press Kalina Mincheva

 

Series Archivorum, Vol. I

 

Sofia, Priceps Press, 2000

256 pages 14, 5 x 20 cm., 5 black & white illustrations

Paperback

ISBN 954-8067-58-7