Начало / Новини / Календар / Откриващо събитие по меморандум за сътрудничество между ФЖМК и НБКМ

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски” официализират и надграждат дейностите по взаимното си сътрудничество чрез организиране и провеждане на учебни посещения на обучаващи се във ФЖМК.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"