Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на проект за недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър

   
Представяне на проект за недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър

На 24 ноември 2023 г. в център Артиум в град Несебър бе представен проект за иновативно представяне на културното наследството на „Старинен град Несебър“. Сред темите на форума „Старинен град Несебър и неговото недвижимо културно наследство“ бяха повишаване на информираността и ангажираността на местната общност спрямо културните ценности чрез възможностите на съвременните технологии, изследване на нагласите на младежката публика и възможностите за въздействие и взаимодействие с нея.

На събитието бяха представени резултати от едногодишната работа на екипа по проект „Месамбрия - дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“, осъществяван от Център за реставрация на художествени ценности – София с партньорството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетския център за професионално развитие в областта на културното наследство и община Несебър. Той е финансиран по Национален фонд „Култура“, договор с № ORG- 2022-54 29/11/2022 г.).

1-ConferenceCinergy-2139

Събитието бе посветено и на 40-годишнината от вписването на „Старинен град Несебър“ в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Бяха представени основните цели и задачи на проекта, както и постигнатите резултати при неговата реализация. Разработената платформа е изградена по начин, отразяващ спецификата на културното наследство на Несебър.

1-ConferenceCinergy-2114

Участниците във форума бяха запознати с резултатите от работата с младежки публики, направените проучвания и разработените образователни програми, които са второто основно направление в проекта.

1-ConferenceCinergy-2278

Срещата имаше за задача да инициира дискусия между образователните, културните и административните среди, представлявани от присъстващите на събитието ученици и учители от СУ „Любен Каравелов“, служители в община Несебър и членове на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1-ConferenceCinergy-2292

Дискусията беше модерирана от проф. д.н. Иван Кабаков от Университетския център за професионално развитие в областта на културното наследство към Софийския университет.

1-Месамбрия