Начало / Новини / Новини и събития / Научна конференция „Четения в памет на проф. дин Цветана Георгиева: история и антропология“

   
 Научна конференция „Четения в памет на проф. дин Цветана Георгиева: история и антропология“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда научната конференция „Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, организирана от Катедра „История на България“ на Историческия факултет. Научният форум ще продължи до 28 октомври 2023 г.

Събитието бе открито в Заседателна зала 1 в Ректората, където бе отдадено заслуженото на делото на проф. Цветана Георгиева – учен с ярко присъствие в живота на Историческия факултет и с водеща роля във формирането и развитието на курсовете по история на българските земи през XV–XVII в. и етнология.

Конференцията бе открита от декана на Историческия факултет на Софийския университет проф. д-р Мира Маркова, която сподели и част от собствения си опит от съвместната работа с проф. Георгиева. Бе представено и приветствие от проф. д-р Николай Кънев – декан на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и заместник-ректор на висшето училище.

1-1

Събитието продължи с пленарно заседание, засягащи темите за живота, делото и наследството на проф. Цветана Георгиева, както и върху методологията на историческата антропология като научно поле, за чието навлизане и утвърждаване в България тя има основна заслуга. Много от присъстващите – колеги, приятели, ученици и роднини на проф. Георгиева – споделиха лични спомени за нея. Пленарната сесия завърши с доклад на доц. Мария Калицин и доц. Стефан Андреев, които са двама от доайените на османистичните проучвания в България.

1-3

Мащабно и разнолико научно наследство на проф. Цветана Георгиева намира отражение в широкия спектър от теми и подходи, застъпен в настоящия научен форум. Конференцията събира над осемдесет изследователи от сферите на историята, етнологията, антропологията, археологията, езикознанието, литературната история и др. Програмата е структурирана с идеята да предостави платформа за дискусии и възможна бъдеща колаборация на колеги, изследващи сходни теми с методологията на различни науки и направления. Предвижда се това да бъде първо издание на периодични мултидисциплинарни четения в сферата на историята и антропологията.

1-2
1-5

Програма