Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Гл. ас. д-р Мария Трифонова участва в дискусия относно създаването на качествени работни места в България

   

03.07.2023

 

На 28.06.2023 г. в Дома на Европа, гр. София, се проведе дискусия „Качествените работи места: Как да ги създадем?“, която бе организирана съвместно между EURACTIV България и Eurofound – Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

Screenshot 2023-07-03 153038

В дискусията взеха участие:

  • Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Eurofound, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд;
  • Антон Касел, началник на кабинета на еврокомисаря за работните места и социалните права Никола Шмит;
  • Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика;
  • Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара;
  • Светлозар Петров, главен изпълнителен директор на Jobtiger;
  • Пламен Димитров, президент на КНСБ;
  • Д-р Мария Трифонова, гл. ас. Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Софийски университет, научен сътрудник към програма „Енергетика и климат“ на Центъра за изследване на демокрацията.

Гл. ас. д-р Трифонова от катедра „Икономика и управление на отрасли“ на Стопански факултет обърна внимание, че преходът към устойчиви, нискоемисионни икономически системи е свързан с множество нови функции. Тя представи данни, според които общият ефект върху пазара на труда при енергийния преход е положителен поради нарастването на заетостта в сектори с по-висока добавена стойност и висококвалифициран и по-добре платен труд, но уточни, че липсата на кадри и нови умения може да се окаже една от най-значимите бариери пред този преход. Тя напомни, че към 2020 година общо 1.2 милиона души в ЕС са заети в сектора с възобновяемите енергийни източници. Очаква се през следващото десетилетие броят на заетите да се увеличи десетократно.

„България не може да си внесе кадри, защото недостигът е навсякъде. Страната трябва да ги произведе за себе си“, каза д-р Мария Трифонова.

„Силният растеж на заетостта през последните години доведе до изключително ниски нива на безработица и необходимост от работна ръка в ключови сектори. От тази гледна точка, основното предизвикателство в бъдеще ще бъде осигуряването на достатъчно обучение за квалифицирани служители, които да отговорят на променящото се търсене на труд“, обясни тя.Мария Трифонова напомни, че в момента жените са едва 1/3 от заетите във ВЕИ сектора в Европа. „Не бих казала, че жените са широко представени в органите, вземащи решения за зелената икономика и трансформацията на енергийния сектор в България също. Много от дискусиите за зелената икономика и енергетика в странат минават, без да има нито една жена, която да участва в тях, и участниците в панелите на конференциите от последния месец по темата потвърждават тази картинка“, коментира анализаторът.

Една от целите на Стопанки факултет за следващата година ще бъде разработването на методология за оценка както на количествените, така и качествените нужди от кадри, необходими за осъществяване на зеления преход в следващите 10 години, както и тяхното „картографиране“ по сектори.

Обобщение на дискусията можете да прочетете в статията на EURACTIVE тук.