Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / Софийският университет "Св.Климент Охридски" ще си сътрудничи в Бургас с университет "Проф. Асен Златаров" и Югоизточния дигитален иновационен хъб

   

17.05.2023

1

 

Софийският университет "Св.Климент Охридски" ще си сътрудничи с Югоизточен дигитален иновационен хъб. Меморандум за това подписаха ректорът проф. Анастас Герджиков и Петко Георгиев - председател на DigiHub.

4
3

 

В рамките на това партньорство, DIGIHUB може да споделя с филиала част от помещенията си за хибридно ползване и изнесено обучение и с цел провеждане на съвместни дейности. “Нашата организация ще насърчава и подкрепя студентското предприемачество, като допринася за създаването на университетски фирми и спинофи.”- сподели Петко Георгиев.

2

Ръководството на Университета и деканите на факултети посетиха Бургас за заседание и поредица от срещи. Общи научни разработки с университет "Проф д-р Асен Златаров" е една от темите, по които предстои активна дейност. Двете висши учебни заведения са с утвърдени традиции в химическото образование, което е предпоставка за активно сътрудничество, коментираха чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация и проф. Магдалена Миткова, Ректор на университет "Проф д-р Асен Златаров", която беше гост на Съвета на деканите.

20230512_170419

 

В дискусията за развитие на академичното сътрудничество и перспективите пред висшето образование участваха и генералният секретар на Черноморската университетска мрежа проф. Еден Мамут, кметът на Бургас Димитър Николов, председателят на Общински съвет Бургас проф.Севдалина Турманова. Визитата на проф. Мамут в Бургас е по покана на директора на Филиала на Софийския университет в морския град. Акцент на посещението е разработването на съвместни научни и образователни проекти и инициативи за „син растеж“. Мрежата на университетите от Черноморския регион (BSUN) е основана през 1998 г. и се състои от над 100 университета от 12 държави - членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

5