Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Атомна физика / Ядрена техника и ядрена енергетика

   

ЗА КАТЕДРАТА

Катедра Ядрена техника и ядрена енергетика отговаря за обучението по Ядрена енергетика и ядрени технологии в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Това обучение съществува от 1973г. като специализация към специалност Инженерна физика във Физическия факултет. Катедра ЯТЯЕ се обособява като самостоятелна катедра през 1985г. на основата на част от преподавателския състав на катедра Атомна физика. От 1991г. ЯТЯЕ се оформя като самостоятелна специалност.

Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

доц. д-р Йонка Иванова
каб.: Б241
тел.: (02) 8161 272
e-mail: yonivan@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Стефан Лалковски
каб.: А220
e-mail: s.lalkovski@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мартин Джонголов
каб.: Б444
тел.: (02) 8161 761
e-mail: mdj4d@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Николай Петров
каб.: A213
тел.: (02) 8161 725
e-mail: nlp@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Пламен Петков
каб: А224
e-mail: pvpetkov@phys.uni-sofia.bg

ас. Тодор Йорданов
каб.: Б438
тел.: (02) 8161 725
e-mail: todor@phys.uni-sofia.bg

техн. изп. Наталия Ангелова
каб.: Б337
тел.: (02) 8161 443
e-mail: natalia@phys.uni-sofia.bg

 

Контакти с бивши членове на катедрата