Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект: Eкология и поведение на китоподобните бозайници-индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие, МДР-ИП-01-33/25.03.2019 / GIS анализи и обработка на спътникови изображения

   

GIS анализи и обработка на спътникови изображения

 

В рамките на тази дейност ще бъде създадена ГИС база данни за крайбрежната ивица на Черно море в границите на Република България. Ще бъдат използвани спътникови данни за физически, химични и биологични показатели на морската среда и ще бъде направена батиметрия на морското дъно и надморска височина на крайбрежната ивица.

 

- Информационни дейности за повишаване на знанията за морската среда и китоподобните бозайници, както и за разпространение на резултатите постигнати по проекта.