Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Графичен дизайн / Графичен дизайн

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Начало – от зимен семестър

 

 

Ръководител: доц. д-р Снежина Бисерова

 

e-mail: sssivanov@uni-sofia.bg

 

тел.: +359888 00 44 93

 

 

 

Магистърската програма задълбочава, надгражда и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на принципите и спецификата на графичната визуална комуникация. Тя е ориентирана към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които притежават базисни компетенции и интерес към професията на графичния дизайнер.

 

Магистърската програма Графичен дизайн - 2 семестъра предлага подготовка на професионалисти с широк профил в работата с визия и възможност за по-тясна специализация в различни практически области на графичния дизайн – бранд дизайн, рекламен дизайн, дизайн на печатни медии и изкуство на книгата; предоставя поле за експериментиране с професионални дигитални приложения и техники. Акцентира се върху формирането и отстояването на високи естетически критерии. Художествените аспекти, включващи композиция, форма, оригиналност и стил, в единство с ясна и категорична семантика на посланията, са основен фокус на обучението.

 

Програмата осъществява целите си на базата на адекватен баланс на теоретичните и практическите дисциплини.

 

Съдържанието на програмата се характеризира с голямо разнообразие и покрива широк диапазон от професионални компетенции и умения за формиране на висококвалифицирани кадри, способни да отговорят адекватно на изискванията и нуждите на бизнеса. То включва проектиране и реализация на оригинални, функционални, художествено и естетически разпознаваеми дизайнерски продукти, отговарящи на културните потребности на съвременното общество (запазени знаци, емблеми, авторски и рекламен плакат, фирмена идентичност, различни видове информационна графика и визуална комуникация).

 

Реализацията на дипломираните магистри по графичен дизайн включва богат спектър от творчески и експертни дейности, свързани с все по-разширяващото се и динамично развиващо се присъствие на графичното визуално-комуникационно съдържание в обществената среда. Освен като дизайнери на свободна практика (фрийлансъри) те намират приложение в издателския бизнес – в съвременното книгоиздаване и полиграфия, дизайна и предпечатната подготовка на печатни издания, в областта на интерактивния дизайн; в ентъртейнмънт дизайна и подготовката на PR кампании; като сътрудници към различни културни институции, музеи и неправителствен сектор, както и в сферата на художественото образование.

 

Прием: За кандидатите за платената форма на обучение, приемът е на базата на успеха от дипломата за висше образование.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.