Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Противоепидемични правила за провеждане на присъствените занятия / За участниците в занятията

   

Участниците в занятията спазват следните правила:

  1. Забранено е посещаване на занятия от лица в карантитен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания;
  2. Задължително е спазването на 1,5 метра дистанция;
  3. Задължително е носенето на защитни маски, които покриват устата и носа, в общите закрити части на учебните сгради. Допуска се говорещият преподавател или студент да е без маска по време на говорене в час;
  4. За постигане на максимална степен на защита, съобразена с индивидуалните разбирания и нужди, осигуряването на маските е отговорност на всеки техен ползвател;
  5. По време на работа да не се докосват очите, както и да се минимизира пипането на маската;
  6. При забелязани нередности своевременно да се уведомява преподавателят или отговорниците във факултета.