Начало / Новини / Конкурси / Архив / XV-то издание на Конкурса за образователни продукти

   

Срок за кандидатстване: 1 ноември 2021 г.

 

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийски университет "Св. Климент Охридски" организира XV ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ. Чрез него се допринася за създаването и споделянето на образователни продукти, базирани на интердисциплинарни и приложни подходи, с цел развиване на умения за творчество, сътрудничество и критично мислене, вкл. методически варианти за използване на ИКТ, чрез които да се подобрява качеството на обучението по различните учебни предмети. Конкурсът стимулира все по-широк кръг учители – новатори по отделните учебни дисциплини и други педагогически специалисти от системата на предучилищното и средното училищно образование, а също и ученици, към създаване на образователни продукти, с оглед на повишаване качеството на обучението. По този начин учениците се насърчават към екипни или самостоятелни изяви при създаване и представяне на образователни продукти, предназначени за образователния процес в училище.

В конкурса участие могат да вземат действащи учители по различни учебни дисциплини, директори, експерти от РУО и други педагогически специалисти, както и ученици. Обособени са четири категории: технологии, наука, изкуства и спорт.

Подробна информация и условия за конкурса може да прочетете на: https://drive.google.com/file/d/1eUOs63_xLjrC0SWea4hGc-Bz-tWMXt9r/.

Всеки автор попълва формуляр за кандидатстване, съдържащ лична информация за кандидата и описание на образователния продукт на посочения адрес: https://forms.gle/3eThCAcJAcMDJPmv9. Срокът за кандидатстване е 1 ноември 2021 г.

Награждаването на участниците ще се проведе в рамките на XI МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема „Оптимизация на образователната среда”. който ще се проведе на 12-13 ноември 2021 г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София. Повече информация за форума може да прочетете на: форума: https://diuu.bg/xi-int-fall-sci-edu-forum/.

 

Контакти:

Организационен екип

e-mail: diuu.su@gmail.com

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

гр. София 1619, бул. "Цар Борис ІІІ" 224

www.diuu.bg

 

Poster_XV_Konkurs_tehnologii_DIUU_2021