Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по журналистика и масова комуникация / Книгоиздаване

   

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование

ДЗИ1 с коефициент 3:
1. Български език и литература
2. История и цивилизации
3. Философски цикъл
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език
ИЛИ
ДЗИ2 с коефициент 2,5:
1. Български език и литература
2. История и цивилизации
3. Философски цикъл
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Италиански език
9. Руски език
+ Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.