Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за професор по 1.3. Педагогика на обучението по ...(Физическо възпитание и спорт–баскетбол), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 Г.

   

Кандидат: доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

Председател на научното жури: доц. д-р Боряна Туманова

Материали:

Рецензии:

  • доц. д-р Георги Игнатов - bg , eng
  • проф. дн Елеонора Милева - bg , eng
  • проф. д-р Кръстьо Църов - bg , eng

Становища:

  • проф. д-р Анжелина Янева - bg , eng
  • проф. д-р Галина Дякова - bg , eng
  • доц. д-р Боряна Туманова - bg , eng
  • доц. д-р Жасмин Цанкова - bg , eng

Заключителното заседание ще се проведе на 03.12.2020 г., четвъртък, зала № 2, от 11,00 часа
online (https://zoom.us/j/9405636993?pwd=Y1BoN3pYVXVDWmR0WG1lMlJ5bk9xdz09)