Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК „Наставник (Дуална система на обучение)“

   

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

СДК „НАСТАВНИК (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)“

 

Следдипломната професионална квалификация Наставник (дуална система на обучение) е свързана с придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Тя е насочена към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.

 

Учебната програма е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката учебна програма за обучение на наставници по дуалната система на обучение

 

Курсът е ориентиран към специалисти от различни области, които желаят да работят като наставници.

 

Обучението е краткосрочно 4–5 дни

 

Форма на обучение – задочна, присъствена/дистанционна

 

Учебен план виж тук

 

Обучението завършва с придобиване на удостоверение.

 

Организира се целогодишно при минимум 10 души в група.

 

Цена на курса по договаряне и в зависимост броя на обучаемите.

 

Регистрационна форма

За контакти:

- Инспектор СДК

e-mail:

каб. 56, тел. 9308 337, 989 45 63