Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Научно-образователният и културен център "ал-Фараби" в онлайн форум „ Al - Farabi Science Talks“

   

Научно-образователният и културен център "ал-Фараби" към СУ "Св. Климент Охридски" участва в научния онлайн форум „ Al­–Farabi Science Talks“ .

 

В началото на месец октомври се проведе втората сесия от поредицата от седем онлайн сесии „Al­–Farabi Science Talks“, посветена на 1150–годишнината на източния философ, учен и мислител ал–Фараби под наслов „Абу Наср ал-Фараби – философ на цивилизациите“. В отделните сесии са поканени да участват учени от Казахстан, Франция, Турция, Германия, Иран и др., изследователи на творчеството на Абу Наср ал-Фараби. Втората сесия „Обединяване на идеите на античността и ислямския свят“, по предложение на директора на Националния център „ал–Фараби“ доц. Бекжан Мейрбаев, беше организиране съвместно с Научно–образователния и културен център „ал–Фараби“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Казахския национален университет „ал–Фараби“. От българска страна в нея взеха участие Директорът на Научно–образователния и културен център „ал–Фараби“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет Виолета Добичина и проф. д–р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедра по арабистика и семитология при Факултета по класически и нови филологии и директор на университетския Център за изследване на религиите.

 

Професор Симеон Евстатиев и професор Самал Тулеубаева от Евразийския национален университет, Казахстан в качеството си на основни лектори изнесоха лекции, а модератори на сесията бяха проф. Алия Масалимова от Казахския национален университет и Виолета Добичина от Софийския университет.

 

Темата на изказването на професор Евстатиев беше „Ал–Фараби, философията и ислямознанието“. Неговата презентация предизвика голям интерес у участниците във форума като по убедителен и научно аргументиран начин показа как наследството на ал-Фараби, неговата философска доктрина, могат да изграждат «диалогични мостове» между различните култури в света, между Изтока и Запада, както в миналото, така и днес.

 

В своето експозе Виолета Добичина накратко запозна участниците и с работата на университетския Център, и с подготовката на Международна научна конференция на тема „Учените се обединяват – синергия между хуманитарните и естествените науки в образоването и културата“, посветена на 1 150-годишнинита от рождението на Абу Наср ал-Фараби, която ще се проведе през пролетта на 2021 година.

 

По данни на казахстанските партньори в онлайн форума са взели участие около 150 човека, а денят, часът и адресът на следващите сесии ще бъдат обявени допълнително.

 

СЕСИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОСЛЕДЕНА НА АДРЕС:

 

https://youtu.be/f4qwwYVBmPU